world

Ruban de barrière rouge-blanc 4350

Ruban de barrière rayé avec distributeur. Ruban barrière.